זה קורה גם באקדמיה: הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות

זה קורה גם באקדמיה: הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות


איך קורה שבין כתלי מוסדות להשכלה גבוהה מתרחשות הטרדות מיניות, ורבות מהן כשהן נעשות על ידי אנשי סגל או בכירים אחרים ומופנות בד״כ כלפי סטודנטיות צעירות? התשובה לכך טמונה בגוף השאלה.

בדומה להטרדה מינית שמתרחשת במקום העבודה, גם במוסדות האקדמיה – מכללות ואוניברסיטאות, הבסיס להתנהגויות האלה הוא שימוש לרעה בהיררכיה בין בעלי תפקידים במקום, או במילים אחרות: ניצול יחסי מרות.

גם באקדמיה הנוסחה ברורה ומוכרת: איש סגל, מרצה למשל, מציע הצעות בעלות אופי מיני לסטודנטית, או מתייחס באופן מבזה, ובמקרים חמורים יותר אף מתנכל לה. מכיוון שעצם היחסים בין איש סגל לסטודנטית הם אסורים באופן עקרוני, אין צורך להראות אי הסכמה של הסטודנטית או הסטודנט להתנהגויות אלה והם פסולים מעצם קיומם.


הנורמה: מה שהיה הוא שיהיה

בכל הנוגע ליחסים אינטימיים בין אנשי סגל לסטודנטיות - העקרונות לחוד והמציאות גמישה. מוסדות ההשכלה הגבוהה מפרסמים תקנונים שחלקם עלולים במידה מסוימת להקל על החוק ומהווים עצימת עין ליחסים אסורים שמתקיימים בין כתלי המוסד. כך למשל, אוניברסיטת בן גוריון מציינת בתקנון שלה שקשרים אינטימיים אסורים באופן מוחלט ביחסי מרות אקדמיים, אך מציינת כי ו"היה והתפתח קשר אינטימי" שכזה יש לנקוט בפעולות כגון ניתוק קשרי המרות באמצעות החלפת קורסים, החלפת מנחה, החלפת בחינה וכו'. בפועל, פעולות אלה דורשת מאמץ רב מצד המוסד ולא תמיד מתאפשרות בפועל.

אימוץ הנורמות המקלות בענייני יחסים אינטימיים שכאלו במוסדות האקדמיה מהווה כר פורה להיווצרות הטרדות מיניות בתוכם, ומחזקת את אופן הטיפול הלקוי בהן כפי שנסביר בהמשך.


איך הטרדות מיניות באקדמיה מטופלות כיום?

מדי שנה מתקבלים דיווחים על הטרדות מיניות באוניברסיטאות ובמכללות, ולכל מוסד יש את הנהלים שלו לגבי טיפול בהן. במקרים מסוימים, ולאחר תהליך בירור, המטריד מושהה או מועמד לדין משמעתי. רק במקרים בודדים מגיעות התלונות למשטרה.

הנוהל הזה מביא לקולות רבים, הן מצד סטודנטים ומרצים והן מצד ארגוני סיוע אליהם מגיעות תלונות או מהאחראים להטרדות מיניות בהתאחדות הסטודנטים הארצית כי אופן הטיפול בהתנהגויות הללו באקדמיה אינו מספק, מרתיע ואפקטיבי. עצם הטיפול בהטרדות מיניות בתוך המוסד עצמו באופן שלעיתים דוחק וממסמס את התלונה, פעמים רבות עקב ניגוד עניינים יוצר מצב שאנשי סגל מגינים האחד ואינם מטפלים בנושא ההטרדות המיניות באופן ענייני.


אז מה החלופה לכך?

הטוענים לטיפול בלתי ראוי בהטרדות מיניות באקדמיה מדברים על יצירת סטנדרט קבוע לטיפול במקרים של תלונו ובניית הרכב נטול פניות של ועדות משמעת במוסדות.

במקביל, כדאי לטפל גם בשורש הבעיה ולהבריא אותה, ולא רק בטיפול בה לאחר מקרה, אלא בעזרת הכשרה חיצונית במוסדות שתבהיר את המותר והאסור, ובין השאר תחדד את הנהלים של הגשת תלונה. שינוי משמעותי כגון זה יבהיר לכל מי שמוצא עצמו מוטרד מינית שיש כתובת לתלונה שלו ושהטיפול בה הוא לא כרוניקה ידועה מראש. הרתעה מוצלחת וטיפול הוגן יכולים בהחלט ליצור אווירה שתמנע את ההטרדה המינית הבאה.