מרתון גבולות ברורים

איך מונעים הטרדות מיניות בעבודה

ביום לימודים מקוצר?

עם מרתון גבולות ברורים

הדרכות קצרות ומקצועיות אצלכם בחברה,

המועברות סימולטנית ע״י שלושה עד ארבעה מנחים.

הצוותים שלנו "משתלטים" על מחלקה או כמה מחלקות בחברה ומעבירים הרצאה ופעילות מרתקת

שאורכת כחצי שעה ומכילה עד 25 משתתפים.

החוק נלמד בצורה יצירתית ונוצר מרחב לשיחה פתוחה ושאלות.

בסיום מחולקים ידיעונים שנכתבו בהתאם לצרכי החברה הספציפיים.

*כל עובד או עובדת יוכלו לקבל זמן הדרכה נוסף עפ״י הצורך האישי.

052-3510030

  • Facebook