מה זה הטרדה מינית?

האם ניתן לומר שהחוק למניעת הטרדה מינית,עדיין לא לגמרי מובן? התשובה היא שכן, עדיין עולות שאלות ודילמות רבות בנושא. מבלי להיכנס להסברים...

איך תמנעו הטרדה מינית בעבודה?

ברגע שמקרה של הטרדה מינית מתגלה בחברה או בארגון, עלול לפרוץ משבר שיצריך משאבים רבים: המשאבים הנפשיים שמוטרדת או מוטרד נאלצים לגייס,...